109

Εμφανίστε τους μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες στο έγγραφο.

214

Εμφανίστε ένα οποιοδήποτε θέμα στη βοήθεια του Microsoft Word. Φροντίστε η Βοήθεια να εμφανίζεται σε νέο παράθυρο.

216

Αλλάξτε την προβολή του εγγράφου σε Κανονική

217

Αλλάξτε την προβολή του εγγράφου σε διάταξη εκτύπωσης.

218

Αλλάξτε τη μεγέθυνση (zoom) του τρέχοντος εγγράφου σε 50%.

219

Αποκρύψτε την γραμμή εργαλείων Web και εμφανίστε την γραμμή εργαλείων Φόρμες (Forms).

220

Εμφανίστε την γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση και την γραμμή εργαλείων Φόρμες (Forms). Βεβαιωθείτε πως η γραμμή εργαλείων Φόρμες (Forms) εμφανίζεται ως παράθυρο.

221

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής (όχι του εγγράφου) ως εξής:

Όνομα χρήστη: kostas

Αρχικά: k

και να προβάλονται τα όρια κειμένου

277

Εμφανίστε την γραμμή εργαλείων Φόρμες (Forms).

278

Αποκρύψτε την γραμμή εργαλείων Web.

10003

Πως μπορούμε να ανοίξουμε τη βοήθεια του Microsoft Word;

10133

Αν θέλουμε να αλλάξουμε τον τίτλο, το θέμα ή τον συντάκτη του εγγράφου, σε ποιό μενού θα πάμε;