107

Αλλάξτε το μέγεθος του εγγράφου σε Α4.

129

Αλλάξτε το δεξί και το αριστερό περιθώριο της σελίδας σε 2,0 εκ.

211

Αλλάξτε τον προσανατολισμό του εγγράφου σε οριζόντιο.

10132

Για να αλλάξουμε τα περιθώρια του εγγράφου πηγαίνουμε στο μενού

10134

Για να προσαρμόσουμε το μέγεθος του εγγράφου σε Α4, σε ποιό μενού θα πάμε;