120

Εισάγετε, μέσω του μενού Εισαγωγή, αυτόματη αρίθμηση σελίδων στο υποσέλιδο με στοίχιση αριστερή, σε όλες τις σελίδες του εγγράφου.

185

Εμφανίστε στο αριστερό τμήμα της κεφαλίδας, με εισαγωγή αυτόματου κειμένου, το όνομα του δημιουργού του εγγράφου.

440

Διαγράψτε την μη-αυτόματη αλλαγή σελίδας.

11040

Η εισαγωγή νέας σελίδας σε ένα έγγραφο καλό είναι να γίνεται...