133

Εφαρμόστε αυτόματο συλλαβισμό στο τρέχον έγγραφο, επιτρέποντας έως 3 συνεχόμενες γραμμές με ενωτικά.

243

Διορθώστε τα ορθογραφικά και συντακτικά λάθη στο τρέχον έγγραφο.

244

Προσθέστε την λέξη testexamedu στο διαθέσιμο προσαρμοσμένο λεξικό του χρήστη.

423

Εφαρμόστε αυτόματο συλλαβισμό στο τρέχον έγγραφο.

10152

Σε ποιό μενού βρίσκεται το εργαλείο της ορθογραφίας;