262

Προσθέστε ένα φύλλο εργασίας του Microsoft Excel διαστάσεων 3x3 κελιών στο τρέχον έγγραφο με παρακάτω στοιχεία:

WordΆλλα
20028020
20039010