3002

Διαγράψτε τη διαφάνεια με τίτλο INTERNET EXPLORER.

3015

Στη διαφάνεια με τίτλο INTERNET EXPLORER προσθέστε το παρακάτω κείμενο ως σημείωση ομιλητή: Αναφορά στις δυνατότητες .

3020

Μεταβείτε στη διαφάνεια με τίτλο POWERPOINT 2000 και εισάγετε μια νέα διαφάνεια με διάταξη Τίτλος και Γράφημα. Στη συνέχεια προσθέστε, στον τίτλο της νέας διαφάνειας, το κείμενο: POWERPOINT 2000 Μερίδιο Αγοράς.

Το κείμενο POWERPOINT 2000 να έχει μέγεθος 44 στιγμές και να βρίσκεται στην γραμμή. Το κείμενο Μερίδιο Αγοράς να έχει μέγεθος 28 στιγμές και να βρίσκεται στην γραμμή.

3027

Μετακινήστε στην τελευταία θέση της παρουσίασης τη διαφάνεια με τίτλο Το λογισμικό του υπολογιστή μου.

3033

Μεταβείτε από την τρέχουσα προβολή της διαφάνειας, σε προβολή Ταξινόμησης διαφανειών.

3039

Αλλάξτε τη διάταξη της διαφάνειας σε Τίτλος και Δίστηλο κείμενο.

3043

Αλλάξτε το φόντο της διαφάνειας σε άσπρο.

3059

Αναπαράγετε τη διαφάνεια με τίτλο Το λογισμικό του υπολογιστή μου.

3060

Ρυθμίστε την τελευταία διαφάνεια της τρέχουσας παρουσίασης να μην εμφανίζεται κατά την διάρκεια της προβολής της παρουσίασης.

3070

Μεταβείτε από την τρέχουσα προβολή σε Κανονική προβολή.

3071

Εισάγετε στην αρχή της τρέχουσας παρουσίασης μία νέα διαφάνεια με διάταξη Τίτλου.

3084

Ξεκινήστε την Προβολή της παρουσίασης.

3085

Ξεκινήστε την Προβολή της παρουσίασης από την διαφάνεια INTERNET EXPLORER.

3096

Στην τρέχουσα παρουσίαση ορίστε όλες τις διαφάνειες να εμφανίζονται κατά τη προβολή της παρουσίασης.

3100

Αλλάξτε τη διάταξη της πρώτης διαφάνειας της τρέχουσας παρουσίασης από Διαφάνεια τίτλου σε Tίτλος και Κείμενο.

3101

Εφαρμόστε μόνο στην πρώτη διαφάνεια της τρέχουσας παρουσίασης σαν εφέ γεμίσματος το μοτίβο οριζόντιο τούβλο με χρώμα πρώτου πλάνου μαύρο και χρώμα φόντου άσπρο.

3619

Μεταβείτε σε προβολή παρουσίασης και στην διαφάνεια με τίτλο INTERNET EXPLORER.

10810

Ποια προβολή είναι η καταλληλότερη προκειμένου να διαβάζουμε και να διορθώνουμε τα κείμενα όλων των διαφανειών, χωρίς να βλέπουμε τα αντικείμενα σχεδίασης, εικόνες κ.λ.π.

11774

Ποια από τις προτεινόμενες πρακτικές ενδείκνυται κατά τη δημιουργία των τίτλων των διαφανειών μιας παρουσίασης;