Πλήθος ερωτήσεων: 7

 Βασικές λειτουργίες 1 (4 ερωτήσεις)
 Βασικές λειτουργίες 2 (1 ερώτηση)
 Στρώσεις Διαστάσεις και Διαγραμμίσεις (2 ερωτήσεις)

 

ID Διατύπωση
11696

Ποια μονάδα μέτρησης χρησιμοποιεί το Autocad;

11698

Ποιος από τους παραπάνω συνδυασμούς πλήκτρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εμφάνιση των ιδιοτήτων ενός αντικειμένου;

11699

H σχεδίαση στο Autocad γίνεται πάντα μόνο τη χρήση ποντικιού.

11700

Η εντολή Redraw χρησιμοποιείται...