Πλήθος ερωτήσεων: 7

 Βασικές λειτουργίες 1 (4 ερωτήσεις)
 Βασικές λειτουργίες 2 (1 ερώτηση)
 Στρώσεις Διαστάσεις και Διαγραμμίσεις (2 ερωτήσεις)

 

ID Διατύπωση
19257

Χρησιμοποιήστε την βοήθεια της εφαρμογής για να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με την εντολή explode.