Πλήθος ερωτήσεων: 7

 Βασικές λειτουργίες 1 (4 ερωτήσεις)
 Βασικές λειτουργίες 2 (1 ερώτηση)
 Στρώσεις Διαστάσεις και Διαγραμμίσεις (2 ερωτήσεις)

 

ID Διατύπωση
11697

Η εντολή Associative hatch χρησιμοποιείται...

19229

Τοποθετήστε μια διαγράμμιση της αρεσκείας σας στο σχήμα του σχεδίου.