4316

Εμφανίστε ένα οποιοδήποτε θέμα στη βοήθεια του OpenOffice.org Writer. Φροντίστε η Βοήθεια να εμφανίζεται σε νέο παράθυρο.

4346

Εμφανίστε τους μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες στο έγγραφο.

4347

Αλλάξτε την προβολή του εγγράφου σε Διάταξη διαδικτύου

4348

Αλλάξτε την προβολή του εγγράφου σε διάταξη εκτύπωσης

4349

Αλλάξτε την μεγέθυνση (zoom) του τρέχοντος εγγράφου σε 50%

4350

Αποκρύψτε την γραμμή εργαλείων FontWork και εμφανίστε την γραμμή εργαλείων Σχεδιασμός φόρμας

4351

Εμφανίστε την γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση και την γραμμή εργαλείων Σχεδιασμός φόρμας. Βεβαιωθείτε πως η γραμμή εργαλείων Σχεδιασμός φόρμας εμφανίζεται ως παράθυρο.

4352

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής (όχι του εγγράφου) ως εξής:

Όνομα χρήστη: kostas
Επώνυμο: goutoudis
Αρχικά: kg
και να προβάλονται τα όρια κειμένου

4353

Εμφανίστε την γραμμή εργαλείων εργαλεία

4354

Αποκρύψτε την γραμμή εργαλείων εργαλεία

12000

Αν θέλουμε να αλλάξουμε τον τίτλο, το θέμα ή τον συντάκτη του εγγράφου, σε ποιό μενού θα πάμε;